Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

ANATOMIA UCHA

Posted in Uncategorized  by admin
December 25th, 2018

ANATOMIA UCHA Z praktyczno-klinicznych względów dzielimy zwykle jamę bębenkową na bębenek środkowy (rnesot ympanurn), górny (epit-ympanum) i dolny (by potym panum). Za granicę podziału przyjmujemy poziom dolnego i górnego brzegu błony. Górną ścianę jamy bębenkowej stanowi błaszka kostna, nieraz bardzo cienka, oddzielająca błonę śluzową ucha środkowego od opony twardej średniego dołu czaszkowego, W blaszce tej spotykamy nieraz ubytki kostne i połączenia naczyniowe, tak że błona śluzowa ucha stykać się może bezpośrednio z oponą twardą. Dno ucha środkowego oddziela gruba warstwa kości od opuszki żyły szyjnej. Opuszka żyły szyjnej wypukla się niekiedy silnie ku górze; w dolnej ścianie kostnej nieraz możemy spotkać ubytki kostne. (Możliwość przeświecania opuszki żyły szyjnej przez tylno-dolny odcinek błony bębenkowej). Ściana przednia jamy bębenkowej graniczy w swej dolnej części z tętnicą szyjną wewnętrzną (a. carotis interna). [przypisy: urydyna, symglic, nfz wrocław przeglądarka skierowań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nfz wrocław przeglądarka skierowań symglic urydyna