Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Dwukomorowa stymulacja bloku przedsionkowo-komorowego i dysfunkcji skurczowej AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu tymczasowych analiz danych i całkowitej częstości występowania zdarzeń niepożądanych mniej więcej co 6 miesięcy. Uniwersytet Pensylwanii służył jako laboratorium echokardiografii rdzeniowej. Monitorowanie, zbieranie i analiza danych zostało przeprowadzone przez personel badawczy w firmie Medtronic we współpracy z komitetem sterującym. Pierwszy autor napisał pierwszy szkic manuskryptu, z recenzją wszystkich współautorów. Wszyscy autorzy gwarantują dokładność danych i analiz zgłoszonych oraz wierność badania do protokołu. Protokół badania jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Dodatkowe informacje znajdują się w poprzednim sprawozdaniu na temat projektu badania5 oraz w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem.
Analiza statystyczna
Zastosowano adaptacyjny projekt badań bayesowskich, umożliwiający poddanie randomizacji u 1200 pacjentów, z oceną wielkości próby i dwiema analizami pośrednimi z wcześniej określonymi zasadami zatrzymywania badań (patrz Dodatek dodatkowy). Analiza zamiaru leczenia była podstawową analizą wszystkich wyników.
Analiza pierwotnego wyniku obejmowała dane uzyskane do czasu wystąpienia pierwszego zdarzenia głównego dla każdego pacjenta, pod warunkiem, że dane dotyczące końcowego wskaźnika objętości skurczowej lewej komory były dostępne we wszystkich wymaganych punktach czasowych. Jeżeli dane te nie były dostępne podczas wizyty randomizacyjnej lub wizyty kontrolnej (po 6, 12, 18 lub 24 miesiącach), dane uzyskane po tej wizycie zostały wyłączone z analizy przeżycia pierwotnego wyniku, aby zapobiec sztucznemu przedłużeniu czasu przeżycia wolnego od zdarzeń z powodu brakujących danych. Wszystkie dane zostały uwzględnione w analizie wyników wtórnych.
Do analizy pierwotnego wyniku wykorzystano hierarchiczny model bayesowskich proporcjonalnych zagrożeń. Model ten przyjmował funkcję wykładniczej zagrożenia w formie odcinka przez 10 kolejnych okresów, ale nie wymagał równoważności wskaźników ryzyka dla grup urządzeń. Przeprowadzono symulacje Monte Carlo w łańcuchu Markowa, aby obliczyć rozkłady tylne dla współczynnika hazardu z rozrusznikiem, współczynnika ryzyka z ICD i współczynnika ryzyka związanego. Rozkłady te określają prawdopodobny zestaw wartości, jakie mogą przyjąć współczynniki ryzyka; prawdopodobieństwo, że zmienna spada w danym zakresie, jest liczbą od 0 do 1, która służy jako szacowane prawdopodobieństwo, na podstawie założeń ustalonych przed próbą i zgromadzonych danych z prób, że wartość mieści się w tym zakresie. Przewagę stymulacji dwu-komorowej na stymulację prawej komory ustalono, jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia łącznego współczynnika hazardu niższego niż było większe niż 0,9775.
Podobne modele wykorzystano do oceny złożonych wyników wtórnych zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub wizyty w trybie pilnym z powodu niewydolności serca i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca, a także oddzielnych wyników zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i hospitalizacji z powodu niewydolności serca
[podobne: nfz skierowania do sanatorium kontakt, jak działa aparat ortodontyczny, przychodnia żwirki i wigury ]

Tags: , ,

No Responses to “Dwukomorowa stymulacja bloku przedsionkowo-komorowego i dysfunkcji skurczowej AD 4”

 1. 101 Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta Bytom[...]

 2. Swerve Says:

  w zależności od stadium mediana przeżyć bywa różna

 3. Marta Says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet ortodontyczny[...]

 4. Maciej Says:

  A ja myslalam, ze mi magnezu brakuje

Powiązane tematy z artykułem: jak działa aparat ortodontyczny nfz skierowania do sanatorium kontakt przychodnia żwirki i wigury