Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Granice kosci nie stanowia przeszkody dla upowietrznienia

Posted in Uncategorized  by admin
December 23rd, 2018

Wytwarzają się poszczególne ciągi komórek , mające związek z przestrzenią ucha środkowego. Granice kości nie stanowią przeszkody dla upowietrznienia. Może ono przechodzić z kości skroniowej na kości sąsiednie (potyliczna, ciemieniową), 2) Typem odwrotnym do poprzedniego jest ucho nieupowietrznione, w którym rozwój upowietrznienia jest znikomy, a kość otaczająca ucho środkowe i jamę wyrostka sutkowego jest gąbczasta lub zbita. 3) Typ o nieregularnie rozwiniętym upowietrznieniu, w którym obok części upowietrznionych znajdujemy części zupełnie nieupowietrznione. Wydawać się może niekiedy, że w zakresie gąbczastego wyrostka sutkowego spotykamy się z odpryśniętymi, pozornie z dala i bez związku z antrum gniazdami komórek upowietrznionych. Upowietrznienie i jego znajomość ma pierwszorzędne znaczenie kliniczne. Klinicznie ważny jest też stosunek zatoki esowatej (sinus sigmaides) do przestrzeni ucha środkowego. Przebieg tej zatoki w uchu środkowym jest indywidualny. Zatoka może leżeć daleko do tyłu od jamy wyrostka i tylnej ściany przewodu zewnętrznego lub bardzo blisko tylnej ściany i nakrywa sobą od zewnątrz znaczną nieraz część jamy wyrostka (antepositio sinus, sinns procumbens). O odchyleniach w przebiegu zatoki esowatej musimy pamiętać z wielu względów. Zarówno typ upowietrznienia, jak i położenie zatoki możemy ustalić za pomocą badania rentgenowskiego. [podobne: bexsero cena, midiana ulotka, ortodonta płock ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bexsero cena midiana ulotka ortodonta płock