Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Malzowina uszna jest przymocowana do czaszki za pomoca wiezadel

Posted in Uncategorized  by admin
December 26th, 2018

Małżowina uszna jest przymocowana do czaszki za pomocą więzadeł. Rozróżniamy więzadło przednie (ligamentum auriculae anterius) łączące wyrostek jarzmowy z grobelką oraz więzadło tylne (ligamentum auriculae posterius), łączące przednią część wyrostka sutkowego z wypukłością tylną małżowiny. Mięśnie małżowiny są u człowieka słabo rozwinięte i nie mają większego znaczenia praktycznego. Unerwia je nerw twarzowy. Budowa skóry oraz jej stosunek do małżowiny usznej omówione będą w rozdziale o chorobach małżowiny. Szczegółem ważnym dla chirurgii ucha jest to, że chrząstka małżowiny przechodząc lejkowato w przewód zewnętrzny pozostawia od góry szczelinę pomiędzy skrawkiem a obrąbkiem. Cięcie poprowadzone w tej szczelinie daje możność rozszerzenia ujścia przewodu zewnętrznego ucha nie naruszając chrząstki. [patrz też: ile kosztuje aparat ortodontyczny, herbata biała właściwości, symglic ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: herbata biała właściwości ile kosztuje aparat ortodontyczny symglic