Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Monitorowanie przyłóżkowe w celu dostosowania terapii przeciwpłytkowej do stentowania tętnic wieńcowych AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2018

Nasze badanie było ograniczone przez słabą pozytywną wartość predykcyjną testu (12,7%), 2 ale uważamy, że inne testy przyłóżkowe raczej nie będą lepsze.24 Ponadto nasze badanie nie zajmuje się wykorzystaniem profilowania genetycznego, które może teraz zrób to przy łóżku.25 Nie możemy wykluczyć możliwości korzyści z badań funkcji płytek krwi w populacji o podwyższonym ryzyku oraz trwającego, randomizowanego badania ANTARCTIC (Ocena dawki normalnej w stosunku do dostosowanej dawki prasugrelu po stentowaniu u pacjentów w wieku> 75 lat redukcji złożonego krwawienia, zakrzepicy w stencie i powikłań niedokrwiennych, numer ClinicalTrials.gov, NCT01538446) oceni wartość testu czynności płytek krwi u starszych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania krwawieniom. Bieżąca faza obecnego badania, ARCTIC-2, ma na celu określenie najskuteczniejszego czasu trwania leczenia; druga randomizacja dla kontynuacji wobec przerwania podwójnego leczenia wystąpiła rok po pierwszej randomizacji. Uznajemy również ograniczenia związane z projektowaniem i prowadzeniem badania. Wycofanie zgody i utrata obserwacji stanowią ograniczenie, chociaż jest mało prawdopodobne, aby miało to wpływ na ogólne wyniki. Otwarty projekt jest potencjalnym ograniczeniem, ale to podejście było jedynym realistycznym sposobem przeprowadzenia próby strategicznej z licznymi interwencjami. Oczekiwana redukcja ryzyka względnego mogła być zbyt optymistyczna. Obliczenia a posteriori z wykorzystaniem obserwowanej częstości dla pierwotnego punktu końcowego wskazują, że obecne badanie będzie miało moc ponad 95% do wykrycia 33% redukcji ryzyka względnego i 80% mocy do wykrycia bezwzględnego zmniejszenia ryzyka o 5 punktów procentowych. Inne ograniczenia związane są z niepowodzeniem wysokiego dawki klopidogrelu, aby odpowiednio hamować czynność płytek krwi i być może z powodu braku czułości pierwotnego punktu końcowego, który był spowodowany dużą liczbą zawałów serca w okresie okołozabiegowym.
Podsumowując, nasze dane nie potwierdzają rutynowego stosowania testów czynności płytek u pacjentów poddawanych stentowaniu wieńcowemu.
[przypisy: leczenie w komorze hiperbarycznej cena, wyrównywanie ciśnienia w uszach, nfz wrocław przeglądarka skierowań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: leczenie w komorze hiperbarycznej cena nfz wrocław przeglądarka skierowań wyrównywanie ciśnienia w uszach