Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów przed ich randomizacją. Dane kliniczne zebrano z formularzy elektronicznych zgłoszeń przypadku z wykorzystaniem bazy danych badań klinicznych InForm (Oracle). Centrum Badań Klinicznych Narodowego Zdrowia i Badań Medycznych (NHMRC) było odpowiedzialne za gromadzenie, utrzymanie, integralność i poufność wszystkich danych. Komitet wykonawczy był odpowiedzialny za wszystkie aspekty prowadzenia badania. Niezależny komitet monitorujący bezpieczeństwo i dane dokonał przeglądu postępów wszystkich aspektów badania, w tym danych dotyczących bezpieczeństwa, i spotykał się co roku. Wszystkie główne i drugorzędne wydarzenia zostały rozstrzygnięte przez niezależny komitet orzekający o zdarzeniach, którego członkowie nie byli świadomi zadań grupowych. Ostateczny plan analizy i rozstrzyganie wszystkich zdarzeń pierwotnych i wtórnych zostały zakończone przed odtajnieniem wyników zgodnie z zadaniami grupowymi. Analizę przeprowadzono w NHMRC Clinical Trials Center. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez pierwszych dwóch autorów i ostatniego autora, a wszyscy autorzy wnieśli wkład do ostatecznego rękopisu i potwierdzili dokładność danych oraz wierność badania do protokołu. Nikt, kto nie jest autorem, nie przyczynił się do powstania manuskryptu. Analiza statystyczna
Badanie ASPIRE zostało pierwotnie opracowane w celu rekrutacji 3000 pacjentów, co dałoby badaniu 90% mocy do wykrycia względnego zmniejszenia ryzyka o 30% w przypadku żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej za pomocą kwasu acetylosalicylowego w porównaniu z placebo, przy założeniu, że wskaźnik zdarzeń wynosi 7% rocznie w grupie placebo, na dwustronnym poziomie alfa 0,05. Badanie rozpoczęło się w 2003 r., Ale ze względu na powolną rekrutację docelową wielkość próby zmniejszono w 2005 r. Do 1500 pacjentów o przewidywanym okresie obserwacji wynoszącym 4 lata, a plany zostały poczynione (z ukrytymi wynikami tymczasowych badań) w celu połączenia ostatecznego badania. wyniki w badaniu WARFASA14 w prospektywnej metaanalizie (numer rejestru australijskich nowozelandzkich rejestrów klinicznych, ACTRN12611000684921). Badanie ASPIRE ze zmniejszonym rozmiarem próbki, w połączeniu z badaniem WARFASA, miało 80% mocy do wykrycia 30% redukcji pierwotnego wyniku nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (i samo badanie ASPIRE miało 80% mocy do wykrycia 32% zmniejszenie wtórnego wyniku wszystkich głównych zdarzeń naczyniowych). Rekrutacja zakończyła się w sierpniu 2011 r. Z powodu malejącej liczby rekrutacji i ograniczonych zasobów, z dodatkowymi 12-miesięczną obserwacją planowaną dla ostatniego zapisanego pacjenta. Następnie badanie zakończono 31 marca 2012 r. Po opublikowaniu wyników badania WARFASA, ponieważ sądzono, że kontynuacja badania dostarczyłaby ograniczonych dodatkowych informacji, gdyby pacjenci zdecydowali się przejść na otwartą aspirynę na podstawie wyników badania WARFASA.
W pierwotnej analizie porównaliśmy dwie grupy badane pod kątem pierwszego wystąpienia objawowej i obiektywnie potwierdzonej zakrzepicy żył głębokich, niezakaźnej zatorowości płucnej lub śmiertelnej zatorowości płucnej, stosując podejście polegające na zamiarach leczenia i obejmujące zdarzenia do zaplanowana wizyta lub maksymalnie 4 lata od momentu randomizacji
[więcej w: blaszka kostna, rehabilitacja dzieci warszawa, symglic ]

Tags: , ,

No Responses to “Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 4”

 1. Anna Says:

  Skoro to jest cech genetyczna i do tego zanik produkcji laktazy

 2. Marianna Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu badania psychotechniczne[...]

 3. Houston Says:

  Włókniaki można potraktować Brodacidem

 4. Toolmaker Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta[...]

 5. Kordian Says:

  Uprawiam delikatnie sport

 6. Kamil Says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet kosmetyczny kielce[...]

 7. Tough Nut Says:

  Dlaczego lekarze postepuja tak z pacjentami?

Powiązane tematy z artykułem: blaszka kostna rehabilitacja dzieci warszawa symglic