Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

U 100 pacjentów (58 w grupie placebo i 42 w grupie otrzymującej aspirynę) po raz pierwszy wystąpił żylna choroba zakrzepowo-zatorowa podczas przyjmowania badanego leku lub w ciągu 7 dni po odstawieniu badanego leku, podczas gdy u 30 pacjentów nawroty wystąpiły po odstawieniu leku. badanego leku. Analiza danych od pacjentów otrzymujących badany lek wykazała znaczącą korzyść z aspiryny (wskaźnik zdarzeń 7,6% rocznie w przypadku placebo vs. 4,8% rocznie w przypadku aspiryny, współczynnik ryzyka 0,65, 95% CI, 0,44 do 0,96 ; P = 0,03). Ryzyko nawrotu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej było większe w pierwszym roku obserwacji (10,6% w grupie placebo i 4,9% w przypadku kwasu acetylosalicylowego) w porównaniu z kolejnymi latami (ryc. 1A). Efekty leczenia były podobne w obrębie wcześniej określonych podgrup (ryc. S3 w Dodatku uzupełniającym). Wyniki wtórne i zdarzenia związane z krwawieniem
Drugorzędny wynik głównych zdarzeń naczyniowych (złożony z żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zawału mięśnia sercowego, udaru lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych) wystąpił u 88 pacjentów przypisanych do grupy placebo i 62 pacjentów otrzymujących aspirynę (wskaźnik 8,0% rocznie w porównaniu z 5,2% rocznie; współczynnik ryzyka dla aspiryny, 0,66, 95% CI, 0,48 do 0,92, P = 0,01) (rysunek 1B). Klinicznie istotne krwawienie wystąpiło u 8 pacjentów przypisanych do grupy placebo (z których 6 miało epizod dużego krwawienia), a 14 pacjentów otrzymujących aspirynę (8 z nich miało epizod dużego krwawienia). U 2 pacjentów, zarówno w grupie placebo, duże krwawienie było śmiertelne. Wskaźniki wszystkich epizodów krwawienia nie różniły się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Analiza korzyści klinicznej netto, zdefiniowanej jako zmniejszenie częstości występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zawału mięśnia sercowego, udaru, dużego krwawienia lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, wykazała, że kwas acetylosalicylowy wiązał się z redukcją 33% w tym wyniku złożonym , z częstością występowania wynoszącą 9,0% rocznie w grupie placebo w porównaniu z 6,0% rocznie w grupie aspiryny (współczynnik ryzyka z aspiryną, 0,67, 95% CI, 0,49 do 0,91, P = 0,01).
Zdarzenia niepożądane i odstawienie leku do badań
Zdarzenia niepożądane prowadzące do hospitalizacji wystąpiły u 117 pacjentów (28%) przypisanych do grupy placebo iu 102 pacjentów (25%) przypisanych do grupy aspiryny (Tabela S1 w Dodatku uzupełniającym). W okresie obserwacji 132 pacjentów przydzielonych do grupy placebo i 117 pacjentów przyjmujących aspirynę przerwało stosowanie badanego leku (wskaźnik 15,1% rocznie w porównaniu do 11,9% rocznie, współczynnik ryzyka w przypadku aspiryny, 0,79, 95% CI, 0,62 do 1,01; P = 0,06) (dane nie przedstawione). Więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie aspiryny (32 vs. 21) przerwała stosowanie badanego leku ze względu na wskazanie do profilaktyki przeciwzakrzepowej, podczas gdy więcej pacjentów z grupy aspiryny niż z grupy placebo (14 vs.
[hasła pokrewne: ryba w folii z piekarnika, nfz wrocław przeglądarka skierowań, nfz skierowania do sanatorium kontakt ]

Tags: , ,

No Responses to “Niska dawka aspiryny w zapobieganiu nawracającej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 7”

 1. Little General Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu wanny spa[...]

 2. Marcel Says:

  Mleko krowie jest zdrowe

 3. Martyna Says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: transport medyczny[...]

 4. Nataniel Says:

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

Powiązane tematy z artykułem: nfz skierowania do sanatorium kontakt nfz wrocław przeglądarka skierowań ryba w folii z piekarnika