Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Obudowa jako opieka zdrowotna – eksperyment z przekraczaniem granicy w Nowym Jorku ad

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Wspierające warunki mieszkaniowe łączą się z innymi interwencjami, takimi jak domy opieki zdrowotnej, co zapewni skoordynowaną opiekę pacjentom wysokiego ryzyka. W roku podatkowym 2012-2013 Nowy Jork przeznaczył 75 milionów USD z udziału państwa w finansowaniu Medicaid Redesign na mieszkania wspomagające (patrz tabela), które zostaną przekazane 4500 nowojorczykom, zarówno w postaci nowo wybudowanych wspierających mieszkań, jak i dotacji i usług. wsparcie dla wykorzystania w istniejących jednostkach. Budżet Medicaid na lata 2013-2014 obejmuje 86 milionów USD na mieszkalnictwo wspomagające. Chociaż Nowy Jork ma nadzieję na odzyskanie znacznej części tych kosztów, celując dokładnie w pacjentów z Medicaid, którzy ponoszą wysokie koszty opieki zdrowotnej, finansowanie mieszkalnictwa wspomaganego nadal wymagało inwestycji z góry, które Nowy Jork zapewnił poprzez reinwestowanie wcześniejszych oszczędności z innych reform Medicaid i wykorzystanie istniejących środków z innych źródeł. Obecne federalne zasady Medicaid nie zezwalają na finansowanie kapitału na mieszkania wspomagające. Medicaid już płaci za mieszkanie w formie domów opieki; jak dotąd, Nowy Jork nie był w stanie poprzeć wniosku, że Centra Medicare i Medicaid Services (CMS) zezwalają na kapitał kapitałowy na mieszkania wspomagające – mniej restrykcyjną, bardziej opłacalną opcję mieszkaniową dla podgrupy pacjentów. Nowy Jork nadal angażuje się w uznawanie mieszkań jako krytycznej interwencji zdrowotnej i nadal będzie inwestował państwowe dolary Medicaid, ale stan będzie musiał walczyć o rozszerzenie dostępu do modelu w skali odpowiadającej potrzebom.
Badania wykazały, że koszty mieszkań towarzyszących są w znacznej mierze zrekompensowane wynikającymi z nich oszczędnościami w wykorzystywanych usługach, głównie z powodu ograniczonego korzystania z systemu opieki zdrowotnej.3 Niektóre badania pacjentów wysokiego ryzyka wykazały, że oszczędności przekroczyły koszty zapewniania mieszkań, a zatem dodatni zwrot z inwestycji netto .3,4 Stopień kompensacji kosztów lub oszczędności zależy po części od tego, jak skutecznie programy skierowane są do pacjentów z wysokimi i możliwymi do zmienienia kosztami. Takie ukierunkowanie jest trudne, ponieważ ludzie, którzy są w ciągu roku wysokiej jakości usług, nie zawsze pozostają tacy docelowi. Ponadto większość osób, które doświadczają bezdomności, robi to tylko przejściowo i nie stanie się wysokokwotowymi użytkownikami opieki zdrowotnej. Ukierunkowanie interwencji na pacjentów, których modelowanie predyktywne rozpoznaje jako pacjentów wysokiego ryzyka, lub u pacjentów z przewlekłą bezdomnością lub w warunkach instytucjonalnych o spójnych wzorcach wysokiego odsetka, prawdopodobnie doprowadzi do oszczędności5. Mimo że wspieranie domów jest najbardziej prawdopodobne, można wykazać oszczędności, większość innych interwencji medycznych mierzy się raczej w jakości życia niż w latach, a nie w ich zdolności do osiągnięcia neutralności kosztowej.
Eksperyment w Nowym Jorku stanie się jeszcze bardziej istotny w 2014 r., Kiedy prawie wszyscy bezdomni staną się uprawnieni do Medicaid w państwach, które zwiększają kwalifikowalność. Wiele z tych osób może dołączyć do grona 5% odbiorców Medicaid, którzy stanowią 50% kosztów Medicaid. Ponadto bezdomna populacja stale się starzeje i będzie odpowiednio zwiększać koszty opieki zdrowotnej. Chociaż proces wdrażania eksperymentu w Nowym Jorku nadal trwa, a musimy jeszcze udowodnić, że osiągnie zamierzone wyniki, mamy nadzieję, że może on służyć za model dla innych państw, które chcą zapewnić lepszą i bardziej opłacalną opiekę medicaid. odbiorców bezdomnych, niestabilnie zakwaterowanych lub zinstytucjonalizowanych
[podobne: witrektomia cennik, ortodonta kościerzyna, poradnia dietetyczna katowice ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ortodonta kościerzyna poradnia dietetyczna katowice witrektomia cennik