Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Glukozę osocza mierzono techniką oksydazy glukozy (Beckman Instruments, Fullerton, CA). Stężenie wolnej insuliny w osoczu, peptydu 23C, 23 glukagonu, 24 i polipeptydu trzustkowego25 mierzono za pomocą testu radioimmunologicznego, adrenaliny za pomocą techniki radioizotopowej pojedynczego izotopu, 26 i podtlenku azotu za pomocą spektrofotometru w podczerwieni zaprojektowanego do wykrywania śladowych ilości azotu. tlenek (Traverse Medical Monitors, Saline, Mich.). Analiza statystyczna
Podział stężenia tlenku azotu w równowadze przez zintegrowany obszar pomiędzy krzywą koncentracji czasowej dla stężenia tlenku azotu w tętnicy a stężeniem żylnym daje mózgowy przepływ krwi.21 Różnice między grupami początkowo oceniano za pomocą analizy wariancji z współzmiennymi w razie potrzeby. Po ustaleniu istotności statystycznej przeprowadzono test porównawczy wielokrotnego porównania Newmana-Keulsa. Do porównania pomiarów uzyskanych podczas okresów normoglikemii i hipoglikemii w grupach zastosowano sparowane, dwustronne testy t-Studenta, a do porównania pomiarów między grupami zastosowano niesparowane, dwustronne t-Studenta. Kiedy dane nie były dystrybuowane w normalny sposób, do oceny istotności stosowano test rangowanych znaków Wilcoxona. Wyniki przedstawiono jako średnie . odchylenie standardowe, o ile nie zaznaczono inaczej.
Wyniki
Średnie stężenia glukozy w osoczu krwi tętniczej u pacjentów z IDDM
Średnie stężenia glukozy w osoczu w trzech grupach pacjentów były podobne w dwóch badanych poziomach glikemii, dlatego też pokazano średnie stężenia glukozy we krwi u wszystkich 24 pacjentów (ryc. 1). Czas wymagany do obniżenia stężenia glukozy w osoczu pacjentów do 54 mg na decylitr był zróżnicowany; w związku z tym nie przedstawiono żadnych danych pośrednich. Średnie początkowe stężenia wolnej insuliny w osoczu w trzech grupach były podobne, w zakresie od 80 do 87 uJ na mililitr (480 do 522 pmol na litr).
Wartości normoglikemiczne i hipoglikemiczne
Tabela 2. Tabela 2. Pobieranie glukozy w mózgu i stężenia glukagonu w osoczu podczas normoglikemii i hipoglikemii u pacjentów z IDDM, zgrupowane według wartości glikowanej glikozylowanej w czasie badania i u osób zdrowych. Częstość przepływu krwi w mózgu podczas normoglikemii była podobna w trzech grupach i nie zmieniła się podczas hipoglikemii (Tabela 2). Różnice pomiędzy stężeniem glukozy w osoczu i żylnym w tych trzech grupach były również podobne zarówno podczas normoglikemii, jak i hipoglikemii, a wartości te były niższe podczas hipoglikemii niż podczas normoglikemii w grupach o pośrednich i najwyższych wartościach hemoglobiny glikozylowanej. Wartości bezwzględne wychwytu glukozy w mózgu były podobne podczas normoglikemii; podczas hipoglikemii pacjenci z najniższymi wartościami hemoglobiny glikozylowanej nie wykazywali istotnych zmian w wychwycie glukozy w mózgu, ale ta wartość znacznie spadła w pozostałych grupach (p = 0,004).
Stężenia glukagonu w osoczu były podobne w trzech grupach, ale były nieznacznie wyższe u osób zdrowych. Ta wartość wzrosła tylko w grupie o średniej wartości hemoglobiny glikozylowanej i u osób zdrowych.
Zmiany w wychwycie glukozy w mózgu, wyniki objawów i odpowiedzi w osoczu na epinefrynę i polipeptyd trzustkowy
Rysunek 2
[więcej w: wciągnięta błona bębenkowa, blaszka kostna, nfz wrocław przeglądarka skierowań ]

Tags: , ,

No Responses to “Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny czesc 4”

 1. Sidewalk Enforcer Says:

  Article marked with the noticed of: kurs przyklejania rzęs[...]

 2. Snake Eyes Says:

  Tabletki łyka tylko po ich spożyciu

 3. Róża Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: odtrucia alkoholowe[...]

 4. Mental Says:

  Ból podbrzusza i swędzenie odbytu

Powiązane tematy z artykułem: blaszka kostna nfz wrocław przeglądarka skierowań wciągnięta błona bębenkowa