Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Połączone Hamowanie BRAF i MEK w czerniaku z mutacjami BRAF V600 AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 12th, 2018

Hamowanie MEK zostało zwalidowane jako podejście terapeutyczne w tej samej populacji pacjentów, 8 dające możliwość zbadania reżimu łączącego inhibitor BRAF z inhibitorem MEK. Wykazaliśmy, że dabrafenib i trametynib można bezpiecznie łączyć, gdy każdy środek podawano w pełnej dawce pojedynczego czynnika. W porównaniu z pacjentami otrzymującymi dabrafenib w monoterapii pacjenci otrzymujący terapię skojarzoną mieli częstszą i cięższą gorączkę i dreszcze; częściej występowały również działania toksyczne żołądkowo-jelitowe (np. nudności i wymioty), ale większość tych zdarzeń miała stopień 1. lub 2. Gorączkę można było ogólnie opanować za pomocą środków przeciwgorączkowych. Jednak nawracające gorączki wymagały stosowania doustnych glukokortykoidów w małej dawce. Definicja toksycznych skutków ograniczających dawkę w tym protokole dotyczyła jedynie efektów toksycznych obserwowanych podczas 21 dni leczenia. Kombinację dawkę 150/2 wybrano na podstawie medianowej długości leczenia (11 miesięcy). Możliwe, że można podawać wyższe dawki któregokolwiek z leków i będą one rozważane w innych nowotworach z aktywacją mutacji BRAF.
Częstość występowania trądzikowego zapalenia skóry, najpowszechniej występującego i ograniczającego dawkę toksycznego działania trametynibu, zmniejsza się w przypadku jednoczesnego podawania dabrafenibu i trametynibu. W badaniu III fazy, 8 stopnia 3 lub 4 trądzikowe zapalenie skóry wystąpiło u 8% pacjentów leczonych trametynibem, podczas gdy u żadnego pacjenta w grupie leczenia skojarzonego w grupie 150/2 nie występowało 3. lub 4. trądzikowe zapalenie skóry. W leczeniu skojarzonym dabrafenib-trametynib rzadziej obserwowano proliferacyjne zmiany skórne, w tym raki skóry płaskonabłonkowej, brodawczaki i nadmierne rogowacenie, które są często obserwowane podczas monoterapii dabrafenibem. W świetle dowodów na to, że inhibitory BRAF i MEK wywierają różny wpływ na szlak MAPK w komórkach typu dzikiego BRAF, 19-21, wydaje się prawdopodobne, że trametynib osłabia wywołaną przez dabrafenib aktywację szlaku MAPK. Mechanizm leżący u podstaw tej interakcji został opisany w mysim modelu raka płaskonabłonkowego.17
Postawiliśmy hipotezę, że czas przeżycia bez progresji byłby ważną miarą zdolności inhibitora MEK do przezwyciężenia nabytej lub de novo odporności na hamowanie BRAF. Rzeczywiście, kombinacja 150/2 (pełna dawka) grupa miała znacznie dłuższy czas przeżycia bez progresji niż grupa monoterapii (współczynnik ryzyka, 0,39, 95% CI, 0,25 do 0,62, P <0,001). Odsetek pacjentów żyjących bez progresji po roku był również znacznie wyższy (41% w porównaniu z 9%, P <0,001). Stopień regresji guza był również większy w grupie skojarzonej 150/2, z obiektywnym odsetkiem odpowiedzi wynoszącym 76%, w porównaniu z 54% z monoterapią (p = 0,03) [hasła pokrewne: ile kosztuje aparat ortodontyczny, wyrównywanie ciśnienia w uszach, warszawa medycyna estetyczna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ile kosztuje aparat ortodontyczny warszawa medycyna estetyczna wyrównywanie ciśnienia w uszach