Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘alcovit med’

Zewnetrzna powierzchnia wyrostka sutkowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Zewnętrzna powierzchnia wyrostka sutkowego jest przez to klinicznie ważna, że na powierzchni tej wystąpić może dużo ważnych objawów i że w wielu przypadkach z tej strony wkraczamy operacyjnie w głąb ucha. Szczeliny, jakie na tej powierzchni spotykamy, nie będą tu opisane. Opis ich znajduje się wraz z innymi szczegó1ami anatomicznymi o rozdziale o schorzeniach ucha w wieku dziecięcym. Ponad ujściem przewodu zewnętrznego widzimy listewkę kostną o mniej lub więcej ostrym brzegu, tzw. linię skroniową (linea temporalis), biegnącą od nasady wyrostka jarzmowego ku tyłowi, do okolicy wcięcia ciemieniowego (incisura parietalis), a stanowiącą granicę między wyrostkiem sutkowym a łuską kości skroniowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘alcovit med’

Zewnetrzna powierzchnia wyrostka sutkowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘alcovit med’

Zewnetrzna powierzchnia wyrostka sutkowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘alcovit med’

Zewnetrzna powierzchnia wyrostka sutkowego

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Różnica ciężaru gatunkowego między wartością najwyższą i najniższą powinna wynosić 10 mg, a poziom azotu pozabiałkowego we krwi powinien być nie wyższy nad 50 mif/o. W takich warunkach pomijamy długotrwałe przygotowanie chorego oraz cewnikowanie i przystępujemy wcześnie do operacji. Chorym podajemy z reguły 3 razy dziennie po 1 tabletce albo 20 kropli koraminy (coramin adenosin). 2 możliwość: czynność nerek jest wyraźnie upośledzona. W tym przypadku trzeba chorego przygotować do operacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries