Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘poznań badania genetyczne’

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Charakterystyka pacjentów z IDDM, zgrupowanych według wartości glikozylowanych hemoglobin w czasie badania i uczestników normalnych. Przebadaliśmy 24 pacjentów z IDDM (stężenie w osoczu peptydu C, <0,2 ng na mililitr [0,07 nmola na litr]), którzy zostali zwerbowani z kliniki cukrzycy i 15 osób zdrowych. Pacjenci byli leczeni różnymi schematami zastępowania insuliny, w tym wielokrotnymi codziennymi iniekcjami z regularną insuliną i zawiesiną insuliny izofanowej (NPH) lub przedłużoną zawiesiną cynku insuliny (ultralente). Jeden pacjent stosował podskórną pompę insulinową. Sześciu pacjentów było latynoskich, a 18 nie-latynoskich; wśród normalnych osób 4 to Hiszpanie, Indianin i 10 białych. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań badania genetyczne’

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

W przypadku braku bakteroidów i M. hominis kobiety z bakteryjnym zakażeniem pochwy nie miały większego ryzyka przedwczesnego porodu u niemowląt o niskiej masie urodzeniowej niż grupa referencyjna kobiet, które nie miały bakteryjnego zakażenia pochwy lub drobnoustroju (iloraz szans, 0,8; 95-procentowy przedział ufności, od 0,4 do 1,6). Natomiast kobiety z bakteryjnym zakażeniem pochwy, bakterioidami i M. hominis miały największą częstość przedwczesnego porodu u niemowląt o niskiej masie urodzeniowej (iloraz szans, 2,1; 95% przedział ufności, 1,5 do 3,0) w porównaniu z grupą odniesienia. Obecność bakteroidów lub M. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań badania genetyczne’

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Ściana przednia bierze udział w utworzeniu stawu żuchwowo-skroniowego. Skutkiem tego sąsiedztwa sprawy zapalne przewodu zewnętrznego odbijają się łatwo na stawie żuchwowym i powodują bolesność podczas ruchów szczęki. Zagięcia przewodu słuchowego zewnętrznego będą omówione w technice badania. Najbardziej przyśrodkowa część górnej ściany kostnej przewodu stanowi zewnętrzną ścianę bębenka górnego (epitympanum). Część ściany górnej leżąca bardziej na zewnątrz stanowi dno jamy czaszkowej. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘poznań badania genetyczne’

Pobranie glukozy mózgowej i nieświadomość hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą zależną od insuliny ad

Posted in Uncategorized  by admin
December 4th, 2018

Na wewnętrznym końcu przewodu znajduje się jedynie pierścień bębenkowy (annulus tympanicus). W rowku tego, pierścienia jest – umocowana błona bębenkowa. Jedynie w górze, gdzie pierścień jest otwarty, błona jest umocowana wprost do kości skroniowej. Ta właśnie część błony (membrana flaccida) jest pozbawiona utkania elastycznego. Skóra wyścielająca część chrzęstną przewodu odpowiada swą budową skórze twarzy; ma ona włosy, liczne gruczoły łojowe oraz gruczoły woszczynowe, przypominające budową gruczoły potowe. Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries