Ortodonta
Just another WordPress site

Ucho srodkowe wysciela bardzo cienka blona sluzowa

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2016

Ucho środkowe wyścieła bardzo cienka błona śluzowa, która osłania również kosteczki słuchowe. W jamie bębenkowej znajdują się trzy kosteczki: młoteczek (mćillels), kowadełko (incus) i strzemiączko (stapes). Znaczna część masy dwu pierwszych kosteczek słuchowych leży w jamce nadbębenkowej, reszta zaś w obrębie mesotympanurn. Kosteczki uszne są połączone ze sobą za pomocą stawów, z otoczeniem zaś łączą się za pomocą więzadeł, ścięgien i fałdów błony śluzowej, Młoteczek ma kształt maczugi, długości około 9 mm. Rozróżniamy ,w nim: a) rękojeść, która jest ściśle zrośnięta z warstwą elastyczną błony bębenkowej. Na górnej granicy rękojeści znajdujemy tzw. wyrostek krótki młoteczka, ograniczający od dołu błonę wiotką. Zarówno rękojeść jak i wyrostek są widoczne dla nas podczas wziernikowania ucha; j) szyjkę, która leży w obrębie błony wiotkiej; k) główkę, mającą postać jajowatą. Na powierzchni tylno-wewnętrznej główki znajduje się eliptycana powierzchnia stawowa, rozdzielona niewielkim grzebieniem kostnym na dwie płaszczyzny. Kowadełko przypomina kształtem ząb trzonowy o dwóch nierównych korzeniach. Są to wyrostki kowadełka; długi biegnący ku dołowi łączy się stawowo z główką strzemiączka, krótki zaś biegnie ku tyłowi i łączy się włóknami ścięgnistymi z otoczeniem. Słabe stosunkowo związanie drugiej kosteczki z otoczeniem odbija się odpowiednio w sprawach chorobowych. [hasła pokrewne: dentysta Kraków, Gliwice stomatolog, dentysta legnica ]

Tags: , ,

Comments are closed.