Ortodonta
Just another WordPress site

Ujscie pojedyncze kanalu górnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2016

Najkrótszy jest kanał poziomy, najdłuższy czołowy. Płaszczyzny kanałów ustawione są względem siebie pod kątami zbliżonymi do prostych. Kanały nazywamy: a) górnym albo strzałkowym (ccmalis serrucircularls superior s. sagittalis), b) tylnym albo czołowym (posterior s. frontalis) i c) zewnętrznym, czyli poziomym (lateralis s. horizontalis). Kanał górny, czyli strzałkowy wznosi się wyżej niż inne i wytwarza na górnej powierzchni piramidy wypukłość łukowatą (eminentia arcuata). Bańka tego kanału uchodzi tuż obok bańki kanału zewnętrznego, czyli poziomego, w górnej części przedsionka. Ujście pojedyncze kanału górnego łączy się z ujściem pojedynczym kanału tylnego; uchodzą one jako ramię wspólne (crus commune) do przedsionka w tylnej części jego ściany przyśrodkowej. Ujście bańkowe kanału tylnego, czyli czołowego znajduje Się w tylno-dolne j części przedsionka. [więcej w: stomatolog, dentysta legnica, dentysta opinie ]

Tags: , ,

Comments are closed.