Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Ultrafiltracja w niewyrównanej niewydolności serca z zespołem kardiologicznym AD 7

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Zmiany od linii bazowej w kreatyninie w surowicy i masie ciała w różnych punktach czasowych, według grupy leczenia. Wartości P obliczono za pomocą testu Wilcoxona. Dane dotyczące poziomów kreatyniny odzwierciedlają wyniki z testów tylko w lokalnych laboratoriach. Zmiany od linii bazowej poziomu kreatyniny po 48, 72 i 96 godzinach i po 60 dniach różniły się istotnie pomiędzy pacjentami z grupy farmakologiczno-terapeutycznej a tymi z grupy ultrafiltracyjnej (Figura 2A). Nie było jednak istotnych różnic między grupami leczonymi w momencie wypisu lub w dniu 7, w zależności od tego, która z tych dat była wcześniejsza lub 30-dniowej. W żadnym z punktów czasowych nie było znaczących różnic między grupami (rys. 2B).
Tabela 2. Tabela 2. Dodatkowe punkty końcowe. Częstość występowania zaniku klinicznego po 96 godzinach była mała w obu grupach terapeutycznych (9% w terapii farmakologicznej i 10% w ultrafiltracji, p = 0,83) (tabela 2). W ciągu pierwszych 7 dni nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami pod względem odsetka uczestników, których stan się pogorszył (z pogorszeniem określonym jako śmierć, pogorszenie lub uporczywa niewydolność serca, konieczność dializy lub wystąpienie poważnego zdarzenia niepożądanego) lub którzy przeszli na alternatywną terapię (18% z farmakologiczną terapią i 23% z ultrafiltracją, P = 0,45) lub zmianę w dawce równoważnej furosemidu diuretyków (wzrost o 2,2 mg na dobę w grupie farmakologiczno-terapeutycznej i zmniejszenie 20,6 mg na dzień w grupie do ultrafiltracji, P = 0,18). Po 96 godzinach w dniu 7 lub wypisaniu ze szpitala nie było znaczących różnic między grupami w wynikach dotyczących duszności i globalnej skali wizualno-analogowej (tab. 2). Całkowita ilość wypływającego płynu różniła się znacząco pomiędzy dwiema grupami drugiego dnia po randomizacji, ale nie w dniach 1, 3 lub 4 (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Poważne zdarzenia niepożądane i wyniki kliniczne
Tabela 3. Tabela 3. Poważne zdarzenia niepożądane. Wyższy odsetek pacjentów w grupie ultrafiltracyjnej niż w grupie farmakologiczno-terapeutycznej miał ciężkie zdarzenia niepożądane w ciągu 60-dniowego okresu obserwacji (72% vs. 57%, P = 0,03). Wyższy odsetek w grupie do ultrafiltracji był spowodowany głównie wyższymi odsetkami niewydolności nerek, powikłaniami krwawienia i powikłaniami dożylnymi związanymi z cewnikiem (Tabela 3).
Szacowana 60-dniowa śmiertelność wynosiła 17% w grupie do ultrafiltracji, w porównaniu z 13% w grupie farmakologiczno-terapeutycznej (p = 0,47) (ryc. S4 w dodatkowym dodatku). Nie stwierdzono istotnej różnicy w łącznej liczbie zgonów lub ponownych hospitalizacjach z powodu niewydolności serca (odpowiednio 38% i 35%, P = 0,96) (ryc.
[podobne: poradnia dietetyczna katowice, ortodonta kościerzyna, witrektomia cennik ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ortodonta kościerzyna poradnia dietetyczna katowice witrektomia cennik