Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Ultrafiltracja w niewyrównanej niewydolności serca z zespołem kardiologicznym AD 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Dyskusja
W badaniu CARRESS-HF porównaliśmy ultrafiltrację z terapią diuretyczną u pacjentów z ostrą dekompensacją niewydolności serca i pogorszeniem czynności nerek. Stężenie kreatyniny w surowicy 96 godzin po przyjęciu znacznie wzrosło w grupie do ultrafiltracji w porównaniu z grupą farmakologiczno-terapeutyczną, ale utrata masy ciała nie była znacząco większa. Nie było również znaczących różnic między grupami w zakresie utraty masy ciała, śmiertelności lub częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca podczas 60-dniowego okresu obserwacji. Biorąc pod uwagę wysoki koszt i złożoność ultrafiltracji, zastosowanie tej techniki w obecnym badaniu nie wydaje się uzasadnione w przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej dekompensacji niewydolności serca, pogorszenia czynności nerek i utrzymującego się zatoru.
Przyczyna wczesnego wzrostu poziomu kreatyniny u pacjentów poddanych ultrafiltracji jest niejasna. Jest możliwe, że ci pacjenci mieli przemijające zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej podczas ultrafiltracji. Wcześniejsze badania oceniające częstość napełniania osocza u pacjentów z niewydolnością serca wykazały, że tempo usuwania objętości większe niż 200 ml na godzinę, które było wskaźnikiem stosowanym w naszym badaniu, nie jest związane z niepożądanymi skutkami.14 Czas ultrafiltracji był dłuższy w obecne badanie, niż miało to miejsce w innych badaniach, 10,14,15, co mogło przyczynić się do wzrostu poziomu kreatyniny po 96 godzinach u pacjentów, którzy otrzymali to leczenie. Po 30 dniach i po 60 dniach średni poziom kreatyniny był niższy od poziomu wyjściowego w obu badanych grupach. Mniejsze obniżenie poziomu kreatyniny w grupie do ultrafiltracji może być realne, ale może również stanowić szansę na znalezienie lub brak równowagi w podstawowych cechach między obiema grupami leczenia, lub może być wynikiem innych zdarzeń wpływających na czynność nerek, które mogą mieć wystąpiły po wypisaniu pacjentów ze szpitala.
Na podstawie wcześniejszych badań dotyczących zastosowania ultrafiltracji u pacjentów z ostrą dekompensacją niewydolności serca, 10, 15, 16 przewidywaliśmy, że pacjenci z grupy do ultrafiltracji stracą większą wagę niż osoby z grupy farmakologiczno-terapeutycznej. Ultrafiltrację przerywano na wczesnym etapie z wielu przyczyn innych niż osiągnięcie zadowalającej objętości płynu, co wskazuje na złożoność stosowania ultrafiltracji u pacjentów z ostrą dekompensacją niewydolności serca i zespołem kardiologicznym. Pacjenci z grupy farmakologiczno-terapeutycznej wykazywali znaczną diurezę w wyniku agresywnego stosowania leków moczopędnych i terapii adiuwantowych.
Wskaźniki zgonu i ponownej hospitalizacji nie różniły się istotnie między dwiema strategiami leczenia, pomimo wzrostu poziomu kreatyniny o 96 godzin w grupie ultrafiltracyjnej
[przypisy: aparat ortodontyczny przed i po, aparat ortodontyczny przed i poia katowice, nfz wrocław przeglądarka skierowań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparat ortodontyczny przed i po nfz wrocław przeglądarka skierowań reha med