Ortodonta i dentystyka
Just another WordPress site

Ultrafiltracja w niewyrównanej niewydolności serca z zespołem kardiologicznym AD 9

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

W kilku badaniach retrospektywnych wykazano związek między pogorszeniem czynności nerek a słabymi wynikami17-19. Inne badania wskazują jednak, że zależności między stopniem oczyszczenia zatorów, zmianami czynności nerek i wynikami są mniej jasne. 10,20- 23 W badaniu Diuretic Optimization Strategies Evaluation (DOSE) pogorszenie czynności nerek w grupie otrzymującej dużą dawkę furosemidu nie wiązało się z gorszymi wynikami20. W badaniu UNLOAD obserwowano tendencję do pogorszenia czynności nerek i większej utraty masy ciała w grupie poddanej ultrafiltracji. związane ze zmniejszeniem częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca. 10 Związki pomiędzy zmianami w czynności nerek, stopniem oczyszczenia z przeciążenia i wynikami u pacjentów z ostrą dekompensacją niewydolności serca są złożone i wymagają więcej badań. W naszym badaniu odsetek zgonów lub ponownej hospitalizacji po 60 dniach był bardzo wysoki, co wskazuje na potrzebę lepszych terapii dla tej populacji pacjentów. Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, chociaż badanie było randomizowane, zadania leczenia nie były zaślepione, a uprzedzenia ze strony badaczy mogły wpłynąć na czas trwania lub względną intensywność ultrafiltracji i terapii farmakologicznej. Po drugie, najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze tempo usuwania płynów, czas trwania terapii i warunki zakończenia ultrafiltracji są nieznane. Różne natężenie ultrafiltracji mogłoby spowodować większą utratę płynu w grupie do ultrafiltracji; jednak wpływ innej intensywności na czynność nerek i wyniki są nieznane. Ostatecznie wyniki testowanych tu strategii mogą nie mieć zastosowania do innych populacji pacjentów z ostrą dekompensacją niewydolności serca, takich jak pacjenci z mniej ciężkim zespołem kardiologicznym.
Podsumowując, przeprowadziliśmy randomizowane badanie z udziałem pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej dekompensacji niewydolności serca, pogorszenia czynności nerek i utrzymującego się zatoru. Stwierdziliśmy, że zastosowanie zaawansowanego algorytmu farmakologiczno-terapeutycznego było lepsze od strategii ultrafiltracji w celu zachowania funkcji nerek, z utratą masy ciała po 96 godzinach podobną do obu metod. Ultrafiltracja wiązała się z wyższym odsetkiem zdarzeń niepożądanych.
[hasła pokrewne: poradnia dietetyczna katowice, warszawa medycyna estetyczna, u lekarza po angielsku ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: poradnia dietetyczna katowice u lekarza po angielsku warszawa medycyna estetyczna